Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

3 min read

Muzeum Wsi Lubelskiej, zlokalizowane w Lublinie, jest jednym z największych i najpiękniejszych skansenów w Polsce. Zostało założone w 1970 roku jako Oddział Budownictwa Ludowego przy Muzeum Okręgowym w Lublinie, a później usamodzielniło się. Muzeum pełni ważną rolę w ochronie dziedzictwa kulturowego, propagowaniu wartości historycznych i kulturalnych, oraz prowadzeniu działalności edukacyjnej i kulturalnej.

Historia i Architektura

Muzeum Wsi Lubelskiej zostało założone na początku lat 60. XX wieku jako Oddział Budownictwa Ludowego. Pierwotnie miał znajdować się w dzielnicy Kalinowszczyzna na obszarze o powierzchni 12 ha, jednak z różnych powodów teren ten nie został przejęty. Ostatecznie skansen został otwarty dla publiczności w 1979 roku.
Muzeum prezentuje ponad 80 zabytków architektury drewnianej, murowanej i zbiory etnograficzne z regionu dawnego województwa lubelskiego. Skansen został podzielony na 7 sektorów, reprezentujących różne części regionu, takie jak Wyżyna Lubelska, Roztocze, Powiśle, Podlasie, Nadbuża, sektor dworski i sektor miasteczkowy.
W skansenie można zobaczyć chałupy, dwór, drewniany kościół i cerkiew, które odzwierciedlają życie w polskiej wsi i miasteczku.

Wystawy i Eksponaty

W Muzeum Wsi Lubelskiej prezentowane są różnorodne eksponaty związane z życiem wiejskim, takie jak przedmioty codziennego użytku, narzędzia rolnicze, stroje ludowe i wiele innych. Zwiedzający mogą zapoznać się z dawnymi technikami rolniczymi, praktykami hodowli zwierząt, tradycjami kulinarnymi i rzemiosłem ludowym.

Rola w kulturze

Muzeum Wsi Lubelskiej odgrywa kluczową rolę w ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego regionu Lubelskiego. Jego działalność edukacyjna i kulturalna ma na celu kształtowanie wartości poznawczych i estetycznych, propagowanie historii, kultury polskiej i światowej oraz informowanie społeczeństwa o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów. Muzeum organizuje również różnego rodzaju wystawy czasowe, wydarzenia plenerowe i warsztaty, aby przyciągnąć jak największą liczbę odwiedzających i przekazać im cenną wiedzę o historii i kulturze muzeum.

Rok założenia:1970
Lokalizacja:Lublin, al. Warszawska 96
Unikalne eksponaty:Zabytki architektury drewnianej, murowanej, przedmioty codziennego użytku, narzędzia rolnicze, stroje ludowe, etc.

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie jest niezwykłym miejscem, które przenosi nas w przeszłość i pozwala zobaczyć, jak wyglądało życie na terenach wiejskich polskiego regionu Lubelskiego. Skansen, z bogatymi zbiorami zabytków i wartościowymi wystawami, przyciąga zarówno mieszkańców jak i turystów z całej Polski. To obowiązkowy punkt na mapie kulturalnych atrakcji Lublina.

Sprawdź także