Sztuka nowoczesna – oto główne zasady, jakie obowiązują w modernizmie

7 min read

Czym jest sztuka współczesna? Odpowiedź na to pytanie może być różna w zależności od tego, kogo zapytamy, ale jedno jest pewne: to, co dziś uważamy za sztukę, zmieniło się drastycznie na przestrzeni lat.

 Sztuka przechodziła przez różne fazy i ruchy, z każdym nowym ruchem przesuwającym granice tego, co jest uważane za dopuszczalne lub nawet wykonalne jako sztuka. Podczas gdy ta ciągła ewolucja popchnęła współczesnych artystów do stworzenia kilku naprawdę oszałamiających dzieł sztuki, oznacza to również, że większość ludzi nie wie, co zrobić z dziwnymi rzeczami wiszącymi w muzeach na całym świecie.

 

Czym jest sztuka nowoczesna?

Jak można zdefiniować sztukę współczesną? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ale jednym ze sposobów podejścia do niego jest przyjrzenie się różnym stylom i ruchom w historii. W ciągu ostatnich kilku stuleci było wiele różnych trendów i ruchów, z których każdy miał swoje zalety i wady.

Pierwszą poważną zmianą, jaką mieliśmy w sztuce, było przejście od sztuki średniowiecznej do sztuki renesansowej (znanej również jako Early Modern). Z tym ruchem przyszedł bardziej „realistyczny” styl, który skupiał się bardziej na dokładnym przedstawieniu sceny niż na tworzeniu wyidealizowanej wersji rzeczywistości. Jednak nawet w tym okresie nastąpiły zmiany — styl barokowy skupiał się na większych niż życie scenach i emocjach, podczas gdy neoklasycyzm powrócił do używania wyidealizowanych postaci.

Sztuka nowoczesna i sztuka współczesna są często używane zamiennie, ale w rzeczywistości istnieje między nimi różnica. Słowo „współczesna” w odniesieniu do sztuki oznacza każdą sztukę powstałą w ciągu ostatnich stu lat lub więcej. Sztuka współczesna oznacza po prostu, że artysta wciąż żyje, co pozostawia pole do interpretacji (co jeśli artysta zmarł 25 lat temu?).

Sztukę powstałą w XIX wieku i na początku XX wieku określa się mianem sztuki nowoczesnej. Była ona radykalnie odmienna od tego, co powstawało wcześniej i stanowiła reakcję na akademicki styl malarstwa, który dominował w Europie w ciągu tych dwóch stuleci. Nowocześni artyści starali się uwolnić od tego, co postrzegali jako nieświeże konwencje, obsesję na punkcie szczegółowego ujmowania rzeczywistości, a zamiast tego starali się przekazać uczucia i idee poprzez swoją sztukę. Artyści tacy jak Vincent van Gogh, Henri Matisse i Pablo Picasso są uważani za artystów nowoczesnych.

Sztuka współczesna odnosi się do wszelkich dzieł artystycznych stworzonych po II wojnie światowej do chwili obecnej. Obejmuje ona szeroki zakres prac, w tym obrazy, rzeźby, fotografie, grafiki i rysunki. Większość współczesnych artystów ma jakieś powiązania z modernizmem, ale nie wszyscy; po prostu zbyt trudno jest sklasyfikować wszystkich współczesnych artystów w jednej grupie, ponieważ okres ten rozciąga się tak długo i obejmuje tak wiele dziedzin.

 

Historia sztuki nowoczesnej

Sztuka nowoczesna to termin, który jest używany do opisania różnych ruchów artystycznych, które rozpoczęły się pod koniec XIX wieku, a zakończyły w połowie XX wieku. Ruch ten charakteryzował się nonkonformizmem i miał na celu stworzenie poczucia wolności od norm społecznych. 

Nowocześni artyści wykorzystywali swoje prace do wyrażania siebie i otaczającego ich świata. Ruch rozpoczął się od impresjonizmu, który podkreślał światło i kolor, następnie ewoluował w kubizm, który rozbijał formy na geometryczne kształty. Po kubizmie przyszedł dadaizm, który był ruchem antyartystycznym, wyśmiewającym standardy sztuki. 

Kolejnym ruchem był surrealizm, w którym artyści wykorzystywali sny jako inspirację do swoich prac. Następnie pojawił się ekspresjonizm abstrakcyjny, w którym artyści przekazywali emocje za pomocą dynamicznych ruchów pędzla i odważnych wyborów kolorystycznych. Wreszcie Pop Art spopularyzował obrazy z komiksów, reklam i innych elementów mass mediów w sztuce. Niektórzy znani współcześni artyści to Vincent van Gogh, Pablo Picasso i Andy Warhol.

 

Kierunki sztuki współczesnej

Obecnie kierunki sztuki współczesnej prezentują się następująco:

 • abstrakcja niegeometryczna
  • taszyzm
  • art informel
  • abstrakcyjny ekspresjonizm
  • color field painting
  • action painting
 • abstrakcja geometryczna
  • op-art
  • minimal art
 • sztuka żywa
  • happening
  • body art
  • performance
  • Fluxus
 • socrealizm
 • pop-art
 • hiperrealizm 
 • land art 
 • nowa figuracja 
 • mail art 
 • sztuka kinetyczna 
 • konceptualizm
 • Arte Povera
 • environment
 • asamblaż
 • sztuka wideo
 • sztuka krytyczna
 • street art 

Zasady sztuki nowoczesnej

Świat sztuki ciągle się zmienia, a głównym czynnikiem napędzającym te zmiany jest zbiór zasad, które wpływają na sposób, w jaki artyści podchodzą do tworzenia swoich dzieł. Pierwsza zasada została opracowana w połowie XIX wieku i od tego czasu większość ruchów w sztuce opiera się na niej.

Pierwsza zasada opiera się na idei Johna Ruskina, który twierdził, że artysta powinien używać tylko takich materiałów, które są zgodne z jego tematem. 

W przypadku malarstwa oznaczało to, że artyści mogą używać tylko tych kolorów, które można znaleźć w naturze. Jeśli obraz miał przedstawiać mężczyznę w garniturze, na przykład, jedynymi kolorami, które mogły być użyte, były te, które można znaleźć w garniturze – żadnych czerwieni, jeśli był zielony, żadnych żółci, jeśli był brązowy itp. 

Prowadziło to do preferowania ciemniejszej kolorystyki, ponieważ wiele naturalnych obiektów jest ciemniejszych niż jasne.

Kiedy impresjonizm zaczął zyskiwać popularność w stosunku do puentillizmu, zasada ta znalazła się pod ostrzałem. Impresjoniści argumentowali, że ograniczanie się do kolorów występujących w naturze nie ma sensu, ponieważ istnieje tak wiele pięknych odcieni kolorów, których nie można znaleźć poza pracownią; ponadto dodanie dziwnych kolorów do obrazu sprawiało, że wyglądał on jak coś zupełnie innego. 

Chociaż nie ma jednej ostatecznej listy zasad definiujących sztukę nowoczesną, oto niektóre z głównych idei, które wyszły z tego ruchu.

 • Dzieło sztuki jest tworzone z subiektywnego punktu widzenia, a nie obiektywnego, dlatego nie powinno opierać się na żadnych zasadach czy oczekiwaniach.
 • Dzieło sztuki jest tworzone przez jednostkę, a nie grupę, dlatego nie powinno być dokładną reprezentacją lub próbą przekazania konkretnego uczucia.
 • Dzieło sztuki jest zaprojektowane tak, aby skłonić ludzi do myślenia o nim, a zatem nie powinno zawierać żadnej szczególnej estetyki.
 • Dzieło sztuki opiera się na technologii, aby stworzyć siebie, a zatem nie musi powtarzać żadnego konkretnego stylu.
 • Dzieło sztuki ma unikalne znaczenie stworzone przez osobę, która je ogląda i okres, w którym jest oglądane, dlatego nie powinno być oparte na żadnych istniejących wcześniej znaczeniach. 

Podsumowanie

Pytanie o to, czym jest sztuka współczesna, pojawia się od dawna. Trudno na nie odpowiedzieć, ponieważ tak naprawdę nie ma żadnego konsensusu co do tego, co oznacza sztuka nowoczesna i co obejmuje. W świecie zachodnim wydaje się, że pojęcie sztuki „nowoczesnej” przeplata się ze sztuką „współczesną”; ale choć są one podobne, nie są tym samym. 

Ogólnie rzecz biorąc, sztuka współczesna odnosi się do sztuki wyprodukowanej w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku; podczas gdy sztuka nowoczesna odnosi się do sztuki, która została wyprodukowana między XIX wiekiem a połową XX wieku.

Wiele nieporozumień związanych z nowoczesnymi i współczesnymi dziełami sztuki wynika z faktu, że wiele osób uważa, że wszystko, co powstało po 1900 roku, kwalifikuje się jako współczesne. Te dwa terminy mają różne znaczenie i nie powinny być używane zamiennie, ponieważ nie obejmują tego samego okresu lub dzieła sztuki. 

Jeśli próbujesz dowiedzieć się, z którym z nich masz do czynienia, są pewne rzeczy, na które możesz spojrzeć, aby pomóc określić, czy twój temat pasuje do jednej lub drugiej kategorii.

Sprawdź także